Decisions Powered by Insights

Inspirations Minar je konzultačný butik, ktorý firmám, značkám a ich leadrom pomáha v marketingu, brandingu, biznise, reklame, coachigu a vzdelávaní. Firmám a značkám vieme nájsť ich relevantný trh a lukratívnu obchodnú príležitosť. Inšpirujeme ich. Dávame im vietor. Aby ich leadri mohli prijímať kvalifikované rozhodnutia. Inspirations Minar spája veľké skúsenosti...

Inspirations Minar je konzultačný butik, ktorý firmám, značkám a ich leadrom pomáha v marketingu, brandingu, biznise, reklame, coachigu a vzdelávaní. Firmám a značkám vieme nájsť ich relevantný trh a lukratívnu obchodnú príležitosť. Inšpirujeme ich. Dávame im vietor. Aby ich leadri mohli prijímať kvalifikované rozhodnutia.

Inspirations Minar spája veľké skúsenosti so špičkovým vzdelaním. Z dát vieme urobiť insight – veď bez insightu sú dáta zbytočné. Pracujeme vždy rýchlo, lebo tento svet zmien si vyžaduje rýchlosť. A okrem toho, kto povedal, že stratégia, konzultácie, branding a coaching musia trvať dlho?

Uber, najväčšia taxi služba na svete, nevlastní žiadne vozidlá. Najpopulárnejší vlastník média na svete, Facebook, nevyrába žiadny obsah. Alibaba, zrejme najhodnotnejší predajca, nemá prakticky žiadny inventár. Airbnb, najväčší svetový poskytovateľ ubytovania, nevlastní nehnuteľnosti. Tam, kde to bolo ešte nedávno nemysliteľné, dnes nastupujú roboti a automatizácia. Všetci sme hyperprepojení so všetkými a napriek tomu nám chýba priamy ľudský kontakt. Vďaka big data máme toľko informácií o všetkom, ako nikdy predtým. A predsa máme pocit, že svetu rozumieme stále menej – aj napriek tomu, že množstvo vedcov dnes prevažuje nad počtom všetkých vedcov, ktorí kedy žili do roku 1980.

Vo svete sa deje niečo veľmi zaujímavé. Veľké zmeny, disrupcia a čierna labuť neprichádzajú, už sú tu. V prevratných časoch zmien sa musí zmeniť aj marketing, reklama a správanie značiek. A v tomto im pomáha Inpirations Minar.

Viac Menej

Pavol Minár

„Jeden z najznámejších slovenských odborníkov na marketing.“

(Stratégie, Kto je kto, september 2017).

Viac ako 21 rokov v reklame, marketingu, výskume trhu a akademickom prostredí.

Skúsenosti s prácou pre značky a klientov na Slovensku, Českej republike, Rumunsku, Slovinsku, Rakúsku, Ukrajine, Bulharsku a inde.

Vášnivý čitateľ odbornej – a aj inej – literatúry.

Trendspotter – identifikátor a predpovedač spoločenských, spotrebných, reklamných a marketingových trendov.

Držiteľ Klinca, Eurobest Awards a finalista Cannes Lions a Golden Drum.

Viac ako 20 cien za efektivitu marketingovej komunikácie (Effie) na Slovensku, v Čechách a v Rumunsku.

Učiteľ reklamy a marketingu na FMK UCM v Trnave a na Creative Academy.

Píše odborné texty a bloguje o reklame a marketingu. Prednáša a vedie workshopy.


Produkty


Case study

Výber kampaní a marketingových intervencií, na ktorých Inspirations Minar spolupracovali a autorsky sa spolupodieľali.

1999 - Projekt pre agentúru Publicis Knut.

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia (šéf projektu a autor textu publikácie)
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia, priniesol detailné životno-štýlové a hodnotové portréty a desckripcie typov, segmentov a skupín slovenských spotrebiteľov. Projekt ukázal, aká rozmanitá a diferencovaná je slovenská spoločnosť.

Viac Zobraziť prílohu Zobraziť galériu

2006 - Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a Bel Fromageries, Slovak Republic.

Karička patrí medzi tie slovenské značky, ktoré „prežili“ vznik trhového mechanizmu. V novej konkurencii to však nemala jednoduché. V roku 2006 potrebovala skutočne veľkú pomoc. Ešte predtým, než sa domáce, lokálne a aj retro a tradičné značky stali cool, boli v ohrození – nevedeli zareagovať na cenový útok privátnych značiek obchodných reťazcov. Tie v tom čase našich spotrebiteľov lákali na mágiu svojich nízkych cien. Karičke sme veľmi pomohli – a to aj bez „zaručenej“ pomôcky pre značky v problémoch, teda bez znižovania ceny.
Karičku sme spojili s príbehom modernej slovenskej mamy. Ukázali sme, že v potravinárskej rýchloobrátkovej kategórii nemusíte budovať značku tak, ako to ortodoxne robia ostatné značky, teda že zo ženy urobíte bytosť, ktorá sa v živote vyskytuje iba v kuchyni. Karičkou sme ako jedni z prvých začali rozprávať príbeh moderného, úspešného, meniaceho sa Slovenska,a nositeľkami tohto úspešného príbehu boli práve moderné slovenské mamičky. A tie na tento príbeh zareagovali veľmi dobre. Karička za túto kampaň získala zlatú EFFIE Slovakia.

Viac Zobraziť galériu

2006 - Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a Slovak Telekom.

Rebrandigová kampaň veľkého telekomunikačného operátora nemusí byť len o šťastných ľuďoch držiacich sa za ruky a idúcich za slnkom, ale zmena značky z telefonistickej na digitálnu a contentovú sa dá uskutočniť aj experienčne, teda skúsenostne – prácou s reálnym zážitkom ľudí cez atraktívny storytelling. Tak vznikol interaktívny rebranding Slovak Telekomu, ktorý bol svojím riešením nielen zaujímavý (ceny za kreativitu u nás a v zahraničí), ale aj veľmi efektívny – získal zlato na EFFIE Slovakia.

Viac Zobraziť prílohu Zobraziť galériu

2007 - Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a Romtelecom, Rumunsko.

Romtelecom bola značka s polybrandovou architektúrou (house of brands), ktorá v mentálnej dostupnosti (znalosť značky, znalosť komunikácie, share of voice) ďaleko zaostávala za konkurenciou. Potrebovala novú identitu, architektúru, stratégiu a naratív, ale aj nové predajné kanály a novú produktovú stratégiu (value propositions pre hlasové služby, internet a digitálnu TV). To všetko sme pre Romtelecom pripravili. Výsledkom bolo celkové zefektívnenie marketingu Romtelecom a dve rumunské EFFIE. Súčasťou práce pre Romtelecom bola aj supervízia rumunských reklamných agentúr.

Viac Zobraziť prílohu

2008 - Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a Bel Fromageries, Czech Republic.

Kampaň značky La Vache Qui Ri (Vesolaja korivka – Veselá krava) na ukrajinskom trhu nebola len bežnou marketingovou intervenciou. Na Ukrajine sú tavené syry historicky súčasťou teplej kuchyne. Ich priama konzumácia natieraním na chlieb (raňajky, olovrant, výlet apod.) nebola zvykom. A tak bolo potrebné inšpirovať ľudí k novým spotrebiteľským zvyklostiam.
V tom istom čase na inom trhu, v Čechách, sme sa s tou istou značkou prihovárali ľuďom podľa úplne iného naratívu: „mlieko a zábava.“
Veselá kráva teda v Čechách hovorila, že je z pravého mlieka a že mlieko nemusí byť nudným bielym zdrojom nutrične cenných zložiek, ale že mlieko a zábava majú k sebe prekvapivo veľmi blízko.
Na Ukrajine a v Čechách teda stratégie vychádzali z inej podoby trhu, postavenia značky a spotrebiteľskej kultúry. A okrem toho bolo treba v Paríži všetkých dôležitých decision makerov presvedčiť, že značka si môže dovoliť po prvý krát vo svojej viac ako 100 ročnej histórii použiť skutočné a nie animované kravy…

Viac Zobraziť galériu

2009 - Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a Heineken Slovensko.

Reštart a repositioning Zlatého Bažanta stál na jednoduchej úvahe: pivo nie je len „male bonding“ nápoj, ale pivo, ktoré je národnou značkou, je prirodzenou a dôležitou súčasťou života Slovenska a jeho kultúry. Zlatý Bažant sa preto stal nielen životno-štýlovou značkou, ale priamo tematizoval kultúrnu transformáciu moderného a súčasného Slovenska. A ukázalo sa, že slovenský naratív nemusí byť len žinčicovo-ťapákovský, ale je plný energie, modernosti a inovatívnosti.

Viac Zobraziť galériu

2011 - Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a VÚB Banku.

V čase vrcholiacej krízy ľudia nevnímali banky pozitívne. Ich chlad, nezrozumiteľnosť a „úžerníckosť“ spolu s kapitalistickou „bezcitnosťou“ a „nena žranosťou“ boli vo vnímaní verejnosti dôvodom vzniku samotnej krízy. Stratégia VÚB Banky bola preto cielene postavená ako alternatíva a polemika s ortodoxiou bežnej bankovej komunikácie. Kde sa iní pýšia svojimi oblekmi, budovami, snobskou atmosférou a používajú nezrozumiteľný profesionálny jazyk, tam by sa „banka pre mňa“ mala správať ako naozaj „moja banka.“ Toto uvažovanie viedlo ku vzniku série o Lepičoch, archetypálnych „obyčajných chlapíkoch,“ ktorí sú omylní, nedokonalí a veľmi ľudskí. A výsledkom bola obchodne a aj marketingovo veľmi úspešná transformácia značky z „obrovskej a neosobnej“ na „našu a pre nás.“ Komunikačný koncept bol veľmi efektívny – na EFFIE Slovakia získal až 5 ocenení.

Viac Zobraziť prílohu Zobraziť galériu

2015 - Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a Minit Bakery, Slovensko.

Ako pomôcť prevádzkovateľovi jedinečnej pochúťky osamostatniť sa a odísť od zahraničného majiteľa licencie? A ako to urobiť, ak tento krok znamená vzdať sa zavedenej a veľmi známej značky, lebo tá patrí majiteľovi licencie a ten ju môže na našom trhu sám uviesť? Ako teda v týchto podmienkach zmeniť známu značku na úplne novú? Dá sa to? Príbeh bývalej siete Fornetti a vzniku súčasnej značky Minit, ktorá si privlastnila kľúčový význam „originál z piecky,“ ukazuje, že sa to dá.

Viac Zobraziť prílohu Zobraziť galériu

2016 - Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a A1, Rakúsko a Simobil, Slovinsko.

Slovinská telekomunikačná značka Simobil potrebovala novú stratégiu, architektúru a naratív. Značku sme napojili na aktuálny stav slovinskej kultúry a práve v nej sme našli obchodnú a marketingovú príležitosť pre značku: byť archetypálnym dodávačom optimizmu a pozitívneho naladenia, čo bolo v situácii, keď sa krajina ocitla v sťažených ekonomických podmienkach, veľmi dôležité.

Viac Zobraziť prílohu

2016 - Projekt pre agentúru Zaraguza CZ a Nestlé, Praha.

Ak máte značku, ktorá je v podstate národným dedičstvom, dobré na tom je, že ju každý pozná. Ale súčasne je pre každého aj „samozrejmou“ a neprekvapujúcou súčasťou pultov predajní. A postupne sa stáva jemne nudnou a neatraktívnou, lebo „tu vždy bola.“
K tomu aj  stráca na svojej hodnote, lebo niekoľko rokov boli jej predaje ťahané najmä cenovými akciami. To bola situácia Studentské pečetě
Pre takúto značku nie je ľahké vytvoriť preferenčné predpoklady medzi mladými ľuďmi (tj. predpoklady a motivačné pošťuchnutia k tomu, aby ju začali preferovať), lebo ju nepovažujú za svoju čokoládu, pretože patrí do sveta rodičov a starých rodičov a je od veľkej globálnej korporácie, čo je v súčasnom svete veľmi často handicap takýchto značiek. A samozrejme: pri omladzovaní značky treba vziať do úvahy štandardnú klientovu obavu, aby sme pri zmene príbehu a významu značky nestratili životne dôležitú bázu – aktuálnych užívateľov, teda starších ľudí.
Ako to teda urobiť? Stratégiou Studentské pečetě bola dramatizácia toho, že každá jedna čokoláda tejto značky je unikátna a neopakovateľná. Vyplýva to z produktovej fakticity – Studentská pečeť nie je uhladená, strojovo dokonalá čokoláda. Má špecifický, reliéfne zvrásnený povrch a vďaka výrobnému postupu technicky nie je možné dosiahnuť, aby vznikli identické a rovnaké reliéfy čokolád (a už vôbec nie hladký povrch). Preto je každá jedna Studentská pečeť unikátna a jedinečná. A ako to ľuďom ukázať?
Kampaňou Čokoláda hraje.
Mladí ľudia si Studentskou pečeť kupovali pre seba kvôli zážitku z hudby. Starší spotrebitelia ju kupovali svojim vnukom a deťom tiež kvôli hudbe – ako darček. Studentská pečeť tak získala veľký hodnotový význam „vždy jedinečná čokoláda s jedinečným zážitkom“ a tiež aj skvelý emocionálny rodinný naratív „čokoláda, ktorá spája generácie.“

Viac Zobraziť galériu

2016 - Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a Tesco a 02.

Tesco Mobile potreboval nájsť novú obchodnú príležitosť a novú marketingovú stratégiu. Ukázalo sa, že užitočnosť a obchodná relevancia nemusia byť v rozpore s humorom a sympatickosťou značky.

Viac Zobraziť prílohu

2016 - Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a sieť lekární Dr. Max.

Lekáreň môže byť len výdajňou liekov, pri ktorej záleží len na jej lokácii, alebo sa môže stať miestom, kam prídeme nielen keď potrebujeme predpísaný liek, ale aj keď sa chcetme poradiť, keď potrebujeme pomoc a kde nám poskytnú nielen špičkovú profesionálnu pomoc a starostlivosť, ale aj autentickú a silnú ľudskú empatiu.
Aj o tom je nový naratív značky Dr. Max, ktorým najväčšia sieť lekární definovala svoju archetypálnu personalitu a tým vytvorila predpoklady pre napĺňanie svojich obchodnýcj cieľov v takom trhovom prostredí, v ktorom sa veľká konkurencia prelína s komoditným vnímaním. Dr. Max tým ku svojej fyzickej dostupnosti (veľká sieť lekární) pridal aj dostupnosť mentálnu (ľudia si v situácii potreby návštevy lekárne spomenú práve na tú, ktorá im sľubuje empatiu a starostlivosť).

Viac Zobraziť prílohu Zobraziť prílohu

2017 - Projekt pre agentúru Zaraguza CZ a Decodoma.

Ako repozicionovať, omladiť a refrešnúť home decor značku a urobiť ju relevantnou a mentálne dostupnou a blízkou pre mladšie publikum? Spojiť ju s útulnou atmosférou a emóciou domova a to tak, že značka dá najavo, že keď ide domov, dobre sa v ňou musí cítiť úplne každý člen domácnosti. A ak úplne každý, tak naozaj úplne každý…

Viac Zobraziť galériu

2018 - Projekt pre agentúru Zaraguza CZ, štúdio Go Bigname, Suntel, Česká republika.

Toto je projekt, keď z ničoho vznikne niečo, alebo keď vznikne značka, ktorá predtým neexistovala.  Pre značku internetového pripojenia Suntel sme identifikovali marketingovú a komunikačnú príležitosť a… Viac sa dozviete hneď, ako sa celý projekt zverejní.

Viac

2018 - Projekt pre štúdio Go Bigname a Cyklodresy.sk.

Cyklodresy.sk, uspešný slovenský predajca cyklistického oblečenia a doplnkov potreboval s súvislosti s expanziou na 6 zahraničných trhov nielen nový názov a vizuálnu identitu, ale aj novú stratégiu, naratív značky a nanovo definované strategické obchodné zameranie. A tak vznikla značka…. Uvidíte čoskoro, hneď ako sa nová značka objaví.

Viac

2018 - Projekt pre agentúru Zaraguza CZ a ŠKODA AUTO, Česká republika.

Ako predávať jazdené autá Škoda ľuďom, ktorí by si inak kúpili nemecké jazdené autá, alebo lacnejšie nové ázijské značky? Tak, že – podobne ako to urobil Bill Bernbach z agentúry DDB počas kreatívnej revolúcie s VW a Avis, keď zdanlivé negatíva tematizoval ako pozitíva – ľuďom poviete, že sub-značka Škoda Plus mení zdanlivé mínusy (jazdené, staršie, použité auto) na plusy: „naše vozy nejsou ojeté, ale dobře zajeté.“ Táto stratégia sa ukázala ako veľmi relevantná, úspešná a efektívna – predajné výsledky boli skvelé a kampaň získala striebornú EFFIE (cena za efektivitu marketingovej komunikácie).

Viac Zobraziť galériu


Archív prednášok

Zobraziť všetky


Blog

Trendy 2019 a čo s nimi?

17.01.2019

V článku uvádzam 9 trendov, ktoré považujem za veľmi dôležité pre Slovensko a pre marketing, reklamu a budovanie značiek na Slovensku v roku 2019. ku každému trendu vždy uvádzam, aké inšpirácie ten...

Viac

31 kampaní roka 2018.

16.01.2019

Rok 2018 priniesol veľa skvelých kampaní, marketingových intervencií a aktivá...

Viac

Zobraziť všetky


Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať

* povinné polia