Blog

Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a VÚB Banku.

29.10.2018

V čase vrcholiacej krízy ľudia nevnímali banky pozitívne. Ich chlad, nezrozumiteľnosť a „úžerníckosť“ spolu s kapitalistickou „bezcitnosťou“ a „nena žranosťou“ boli vo vnímaní verejnosti dôvodom vzniku samotnej krízy. Stratégia VÚB Banky bola preto cielene postavená ako alternatíva a polemika s ortodoxiou bežnej bankovej komunikácie. Kde sa iní pýšia svojimi oblekmi, budovami, snobskou atmosférou a používajú nezrozumiteľný profesionálny […]

Viac