UMB, Banská Bystrica
29.09.2018
Klasický koncept marketingu je založený na súboji, je to bitka o "vašu myseľ" (Ries a Trout). Zákazníkom treba zobrať pozornosť a prisvojiť si ju. Doba sa však zmenila a úspešnými sa stávajú tie značky, ktoré chápu, že by mali aj dávať a nielen brať.