Levosphere
30.09.2020

Ak máme nejaké informácie o cieľovej skupine, tak sa s nimi neuspokojme a skúsme tie informácie magickým spôsobom premeniť na insight a až potom informácie začnú prúdiť správnym smerom a pretvoria sa na kampaň.