Slovenská sporiteľňa
18.02.2019
Reklama, ak chce byť úspešná, musí byť nielen ekonomickou ale aj kultúrnou aktivitou: pracuje s kultúrnymi kódmi. Na konkrétnych príkladoch si ukážeme, ako sa vývoj reklamy a vývoj kultúry navzájom prelínajú.