Nedeľný SeMinár: Načo nám je história reklamy?

Pavol Minár - Stratégie – 09.09.2016

„Kvôli tomu, ako s radostnou nevedomosťou reklamní praktici ignorujú históriu vlastného odvetvia, musia vždy nanovo objavovať a premenúvať staré techniky.“ (Stephen Fox: The Mirror Makers.)

„Reklama veľmi rýchlo zabúda. Slovo ‚história’ je v našej branži takmer nadávkou. Našou obsesiou je zajtrajšok a ‚next big thing.‘ Práve tým je reklama taká vzrušujúca… Niekedy to však môže ísť proti kreativite. Mal som to šťastie, že ma históriu učil inšpiratívny učiteľ, ktorého mantrou bolo: ‚história nie je o minulosti, ale o budúcnosti.“(Sir John Hegarty v predhovore k seriálu Andrew Cracknell: The Real Mad Men.)

„Väčšina ľudí z reklamy je defaultne nastavená tak, že minulosť je irelevantná.“ (Paul Feldwick: The Anatomy of Humbug.)

Reklama nemá rada dejiny. Presnejšie, v práci pre svoje značky reklama celkom rada narába s dejinami. Vlastné dejiny ju však nezaujímajú. Prečo, o tom si môžeme povedať niekedy – ironicky s ohľadom na dnešnú tému – v budúcnosti.

Mám však jednu osobnú skúsenosť. Keď prednášam sociokultúrne dejiny reklamy na FMK UCM v Trnave a upozorňujem študentov a študentky na to, ako reklama reaguje na vývoj kultúry a meniace sa civilizačné trendy, mimoriadne ich to zaujíma. Keď mávam predášky a workshopy z dejín reklamy pre firmy a reklamné agentúry, po ich skončení vidím miestnosť plnú usmievavých a zasnívaných ľudí, ktorých lekcia z histórie práve evidentne inšpirovala k riešeniu ich aktuálneho pracovného problému alebo zadania.

História reklamy je zaujímavá a môže nám toho veľa povedať. Dnes si dáme niekoľko malých ukážok.

Discerninghistory.com

„Hľadám mužov na hazardnú cestu, nízka mzda, krutá zima, dlhé mesiace úplnej temnoty, stále nebezpečenstvo, bezpečný návrat pochybný, honor a uznanie v prípade úspechu. Ernest Shackleton 4 Burlington st.“

Ernest Shackleton, britský polárny bádateľ a jedna z najdôležitejších osobností „hrdinského veku antarktických výprav,“ uverejňoval tento inzerát na začiatku 20. storočia v britských novinách.

Všetci klienti a kreatívci by mali spozornieť. Žiadny racionálny benefit. Takmer výlučne enumerácia negatívnych situácií. Na povrchovej štruktúre textu nič pozitívne. Avšak, geniálny insight: lákanie dobrobrodružstvom a vyznenie, že „toto nie je pre každého.“ A fungovalo to: „Akoby sa všetci muži vo Veľkej Británii rozhodli ísť so mnou, reakcia bola natoľko ohromujúca,“ povedal E. Shackleton (Julian Lewis Watkins: The 100 Greatest Advertisements 1852 – 1958).

Ak je niečo implicitne „len pre niektorých dosť dobrých,“ motivuje to mnohých.

Kodak: ako vznikol slogan

Súčasný svet je komplikovaný. Zrýchľuje sa frekvencia zásadných zmien. Technológie prinášajú nové možnosti, ale súčasne aj nutnosť adaptovať sa a zbavovať sa starých návykov. Prakticky na všetko existuje množstvo protichodných alternatív a názorov. Ľudia si preto cenia, ak im to značka zjednoduší a nezrozumiteľný svet urobí o trochu čitateľnejším. Alebo si jednoducho chcú užívať a nezaoberať sa niečím, čo ich nezaujíma. Z týchto dôvodov je jednou z najčastejších reklamných dramaturgií významová konštrukcia: „Vy žite, o všetko ostatné sa postaráme my“ a jej najrôznejšie varianty. Je to veľmi dobrý smer uvažovania. Presne zodpovedá potrebám a túžbam súčasných spotrebiteľov.

Rovnako, ako im v roku 1889 zodpovedala veta z inzerátu na Kodak: „Vy stlačte gombík, my urobíme zvyšok.“

Theguardian.com

P&G: náhodný experiment

Vo výrobni mydla a sviečok v Cincinnati, ktorá patrila rodine Procterovcov, vyrábali mydlo z rastlinných tukov a parfémov, namiesto vtedy oveľa častejších mydiel zo živočíšnych tukov (podielovým a aj komunikačným dominátorom tohto trhu bola vtedy značka Sapolio). U Proctera raz údajne miešali svoju zmes príliš dlho, až sa naplnila vzduchom. Výsledkom bolo mydlo, ktoré získalo novú vlastnosť: plávalo na vode. Spoločnosť sa rozhodla urobiť z tejto náhodnej inovácie predajný argument.

Harley T. Procter našiel meno pre nový produkt v kostole, keď si v kázni vypočul citát zo starozákonnej Knihy Žalmov: „Tvoj odev vonia myrhou, aloou a kasiou a rozveseľuje ťa zvuk harfy z palácov zo slonoviny.“ (Žalmy 45 (44),9). Ivory Soap („paláce zo slonoviny“: „ivory palaces“) bolo uvedené v roku 1882 a „It floats“ a „99 44-100 per cent pure“ (čisté na 99 a 44 stotín percenta) sa, ako píše Stephen Fox (autor knihy The Mirror Makers), zaradili k tým najdlhšie používaným sloganom v  americkej reklame.

 Pinterest

Z hľadiska toho, ako sa argumentácia „reason-why“ vinie celým textom a postupne naberá na robustnosti, je inzerát copywriterskou univerzitou „hard-sell“ stratégie – vrátane záverečného „Try it. Sold everywhere.“ A nechýba ani vizuálny návod na jednoduché rozdelenie mydla na menšie kúsky.

Inzerát je pred-obrazom konceptu reklamy, ktorý neskôr dostal pomenovanie „salesmanship in print.“ Tento koncept nadlho definoval jeden veľmi dôležitý smer teórie a praxe reklamy (hlavnými predstaviteľmi boli Albert Lasker, John E. Kennedy a najmä Claude Hopkins – budeme si ešte o nich veľa písať). Ohlasy a koncepčné východiská teórie „salesmanship in print“ v rôznych podobách žijú dodnes a je veľmi pravdepodobné, že sa zjavili aj v briefe, ktorý ste naposledny čítali. Je celkom možné, že autor briefu si ani neuvedomil, že nadväzuje na smer, ktorý v reklame určili Procter a Ivory Soap už na konci 19. storočia.

Reklama na Ivory Soap súčasne ponúka aj vysvetlenie, ako sa istá – spočiatku malá – spoločnosť vypracovala na gigantickú Procter & Gamble (a dnešnú P&G): v náhodne vyrobenom výrobku spoznali, že má predajný potenciál, pridali k nemu „dobrý nápad, držali sa ho a ako išli roky, obmieňali iba jeho interpretáciu.“ (Watkins). 

Ako vznikol slogan Uneeda Biscuit

V roku 1899 vznikol vo vtedy ešte len krátko existujúcej National Biscuit Company nápad, ktorý v podstate vytvoril celé jedno obchodné odvetvie: balené potraviny. „Biscuits“ (sušienky, keksíky, čajové pečivo apod.) sa vtedy predávali na množstvo z veľkorozmerných krabíc a prepraviek, ktoré boli dlhodobo u predajcu na polici a ten sa vôbec nestaral o ich čerstvosť, čistotu, konzistenciu chuti, lámavosť apod.

National Biscuit Company sa rozhodla predávať svoje výrobky vo vzduchotesnom balení, ktorého obsah by sa dal ľahko skonzumovať bežnou rodinou a mal by dobrú cenu 5 centov. Spoločnosť sa obrátila na vtedy veľmi významnú agentúru N. W. Ayer & Son. V agentúre vymysleli fantastické meno: Uneeda a na obaloch a v reklame ho vždy uvádzali spolu s „biscuit“ alebo „bakers.“ Vzniklo tak slovné spojenie „Uneeda Bakers“ alebo „Uneeda Biscuit.“ Ak si ho prečítate po anglicky, vznikne vám tvar: „U-need-a-Biscuit“ – „potrebujete-keksík.“

Agentúra vymyslela aj trademarkového chlapca v pršiplášti (okrem detskej emócie sa tým kódovali aj vlastnosti obalu, ktorý odolá vlhkosti) a neskôr pridala aj významovo a rytmicky veľmi dobrý slogan: „Lest you forget, we say it yet, Uneeda Biscuit.“

Uneeda Biscuit sú produktovou a marketingovou inováciou, ktorá v predaji, marketingu a reklame zmenila v podstate úplne všetko. „Dnešné žiarivé obchody s úhľadne naaranžovanými radmi balených potravín, každá so svojím vlastným trademarkom, majú svôj pôvod v tomto prvom odvážnom kroku.“ (Watkins)

A len pre úplnosť, National Biscuit Company sa neskôr premenovala na Nabisco.

Newtonideas.net

 Pinterest

Pinterest

Prečítať tiež

Nedeľný SeMinár: Čo príde po rek...

12.03.2017

Každý dominantný trend vytvára svoj proti-trend. Pozrime si, ako jeden veľký súčasný reklamný trend pravdepodobne pripravuje pôdu pre svoj opak.

Viac

Nedeľný SeMinár: Prečo značky v ...

05.03.2017

Ak má vaša značku nejakú slabinu, mainstreamová reklama sa tvári, že nič také...

Viac

Zobraziť všetky