Blog

Projekt pre agentúru Publicis Knut.

27.10.2018

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia (šéf projektu a autor textu publikácie) Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia, priniesol detailné životno-štýlové a hodnotové portréty a desckripcie typov, segmentov a skupín slovenských spotrebiteľov. Projekt ukázal, aká rozmanitá a diferencovaná je slovenská spoločnosť.

Viac