TA3
14.02.2022
Komunikačné stratégie vlády, opozície a médií tak, ako sa prejavili pri téme obrannej / vojenskej / zradcovskej (každý podľa svojho...) zmluvy.