TA3
24.11.2020
V TA3 sme prezentovali hypotézu o “exit strategy” premiéra, analyzovali sme stratégie polických hier v slovenskej politike a vysvetlil sme, že tak, ako je pre komerčné značky dôležitý vyšší princíp a vízia, to isté je potrebné v riadení štátu.