TA3
29.03.2021
Slovenská politická dráma ako Dva dni v Chujave, Statky - zmätky, Dobrodružstvo pri obžinkoch a chýbajúci veľký príbeh a stmeľujúci naratív staronovej vlády...