Rezort Piešťany
21.01.2020
O stratégiách v turizme, cestovnom ruchu a cestovaní. O budovaní značiek miest, obcí, regiónov a krajín som prednášal a workshopoval s prijemnými ľuďmi v príjemnom prostredí v Piešťanoch.