Slovenská sporiteľňa
03.10.2020
Dva piatky po sebe sme v Slovenskej sporiteľni - samozrejme za dodržania všetkých opatrení - mali 5 hodinové workshopy o tom, čo priniesla korona, ako sa to môže prejaviť na správaní ľudí a čo z toho vyplýva pre firmy, značky a marketing. Priniesol som 337 slidov plných reklamy, dát, informácií a insightov. Účastníci a účastníčky to nielen prežili, ale aj živo diskutovali. Ich reakcie boli pre mňa veľmi inšpiratívne.