07.09.2023
Sexualita, telesnosť a telo v reklame a v historickom vývoji reklamy. V RTVS som sa o týchto témach rozprával v programe SK Dejiny.