Novartis
24.01.2019
Prednáška o historickom vývoji farmaceutického marketingu a reklamy.