Smolenický zámok
08.11.2019
Pod záštitou FMK UCM v Trnave na konferencii Marketing Identity 2019 som prezentoval, ako môžu značky v súčasnom post-reklamnom svete využiť základné príbehové schémy a princípy pre svoje rozličné rastové stratégie. Som rád, že okrem svojho biznisu si môžem na fakulte žiť svoj akademický príbeh, ktorý smeruje ku knižke o reklame.