Bratislava
22.10.2018
V prednáške "Efektívny marketing: medzi ekonomikou a kultúrou" sme si na príkladoch od VW Think Small až po Nike Crazy ukázali, ako je dôležité mať v marketingu aj kultúrny rozmer.