Digitálna univerzita
20.03.2021
Na pilotnom MBA štúdiu na Digitálnej Univerzite som dal celodennú sériu prednášok o postupoch, metódach a princípoch budovania značky a značkovom storytellingu. Celý deň pozerať do kamery a hovoriť do mikrofónu má svoje špecifiká, ale účastníci a účastníčky boli veľmi aktívni a mali skvelé otázky.