Digital Marketing Club
07.12.2019
Ako budovať značku? Značka je ekonomická entita. Má prinášať peniaze. Aby to však robila, nemôžeme sa na ňu pozerať len ekonomicky. Značka je o komunikácii a tá musí byť jednak v súlade s individuálnou ľudskou psychológiou (a tu sa dá veľmi dobre pracovať so zisteniami behaviorálnej ekonómie), ale musí reagovať aj na kolektívnu psychológiu (kultúra, sociálne trendy, lifestyle). O tomto som na základe konkrétnych ukážok zo sveta, ale aj mojich projektov pre vlastných klientov hovoril na Digitálnej univerzite.