Space Up
20.03.2019
História reklamy I. Na príklade prelomu 50. a 60. rokov 20. storočia a toho, aká bola vtedajšia kultúrna situácia, sme si ukázali dôvody, prečo vznikli také prelomové reklamy, ako sú Marlboro a Volkswagen. A predstavili sme si aj motivačný výskum a kreatívnu revolúciu 60. rokov.