19.10.2023
Biznis konferencia Slovenská sporiteľňa je najväčším a najkvalitnejším biznis eventom u nás. A keď na tomto podujatí môžete viesť workshop, čo je viac? Účatníci a účastníčky boli skvelí a B2B témy sme si prebrali zo všetkých možných hľadísk. Ďakujem Slovenská Sporiteľňa za dôveru a možnosť viesť workshop a dúfam, že účastníkov a účastníčkam sa to páčilo aspoň tak dobre, ako mne...