Satori Stage
29.11.2019
Anticena Sexistický kix sa sústreďuje na sexistické reklamy. A napriek tomu, že som bol asi najbenevolentnejším porotcom a nevidel som sexizmus všade, vyhlasoval som jednu z anticien s následnou diskusiou v paneli. Bola to veľmi zaujímavá a obohacujúca skúsenosť.