Bel Sýry Česko, Praha
14.12.2018
Interaktívny workshop zameraný na prípadové štúdie, ktoré reprezentujú princípy fungovania reklamy a marketingu.