Blog

Projekt pre agentúru Istropolitana Ogilvy a Bel Fromageries, Czech Republic.

29.10.2018

Kampaň značky La Vache Qui Ri (Vesolaja korivka – Veselá krava) na ukrajinskom trhu nebola len bežnou marketingovou intervenciou. Na Ukrajine sú tavené syry historicky súčasťou teplej kuchyne. Ich priama konzumácia natieraním na chlieb (raňajky, olovrant, výlet apod.) nebola zvykom. A tak bolo potrebné inšpirovať ľudí k novým spotrebiteľským zvyklostiam. V tom istom čase na inom trhu, v Čechách, […]

Viac